УРТ ХУГАЦААТ АЯНУУД

Family College буюу Дүүрэн Гэр бүлийн төв нь зорилго нь Монгол улсын гэр бүлүүдэд, олон нийтэд тулгарч буй асуудалд энгийн бөгөөд ухаалаг шийдлийг хүртээмжтэй байдлаар хүргэх юм. Бид 2022 онд 3 аяны хүрээнд судалгаа, мэдээллийн ажил, үйлдлийн өөрчлөлтийг бий болгохоор ажиллах болно. Эдгээр аянууд нь 10 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ гэсэн алсын хараатайгаар асуудлыг үндсээр нь өөрчлөх үр дүнд хүрэхээр зорьж байна. Бидний ажиллах чиглэл нь энтрепренер ашгийн бус байгууллага юм.  

ЭРЧҮҮДЭЭ, 80 НАСАЛЪЯ

Энэхүү аян нь Монгол эрчүүдэд урт наслах төсөөлөл үүсгэх энгийн хүслээс эхэлсэн. 

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.