top of page

Цахим Тоглоомын Донтолтын Шинж Тэмдгүүд

 • Цахим мөрийтэй тоглоомонд хэт автах

 • Интернэтийн холболт муу эсвэл бусад шалтгааны улмаас мөрийтэй тоглох боломжгүй үед хүчтэй хүсэл тэмүүлэлтэй байх

 • Онлайн мөрийтэй тоглоом, бооцоо тавих эсвэл хийх нүүдлийн талаар байнга боддог

 • Амьдралын талаар илүү сайн мэдрэхийн тулд онлайн мөрийтэй тоглоом тоглох

 • Ажил, сургуулиа үл тоомсорлож, онлайн мөрийтэй тоглоом тоглох

 • Мөрийтэй тоглоомын платформ эсвэл програмыг шалгах боломж бүрийг ашиглах

 • Ихэнх цагаа утсаар мөрийтэй тоглоом тоглоход зарцуулдаг

 • Мөрийтэй тоглоом, төлөгдөөгүй төлбөр, олон зээлээс үүдэлтэй санхүүгийн хүндрэлүүд

 • Онлайн мөрийтэй тоглоом тоглож байхдаа илүү их эрсдэл хүлээх

 • Гэм буруутай мэт санагдах боловч мөрийтэй тоглоомыг үргэлжлүүлэх

 • Мөрийтэй тоглоомыг зогсоох оролдлого амжилтгүй болсон

 • Онлайн мөрийтэй тоглоомын талаар худал хэлэх

 • Нийгэмээс тусгаарлах, тусгаарлах

 • Онлайн мөрийтэй тоглоомын зуршлаас болж найз нөхөд, гэр бүл, харилцааны асуудал

 • Утас/зөөврийн компьютерын хэрэглээний талаар нууцлах

 

Онлайн мөрийтэй тоглоомонд донтох бусад шинж тэмдгүүд нь юуны түрүүнд:

 • Зан үйлийн өөрчлөлт

 • Санхүүгийн хүндрэлүүд

 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд муудсан

 • Онлайн мөрийтэй тоглоомоос үүдэлтэй гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ холбоотой асуудал

Судалгааны төрлүүд

₮14.000

₮14.000

₮14.000

₮14.000

bottom of page