top of page
1.png
10.png
Anchor 1

Хямдралууд

11.13-11.15

2.png

11.20

6.png

11.16

3.png

11.17

4.png
334050025_506743311537098_6711418991536147672_n.jpg

Сэтгэл судлаач Ц.Дэлгэрмэнд

Готтман Хосын Харилцааны Сертификат, Бэлбин Багийн Дүрийн Сургагч, 11 жилийн турш 3,500 удаагийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн ба нийт 8,000 цагийн сургалтыг байгууллагуудад зориулан явуулсан.

Сэтгэл судлал, Гэр бүл судлал' 2012

Миннесотагийн Их Сургууль,

Нийт үйлчилгээ