top of page
Сургалтын үнэлгээ/ дүгнэлт

Энэхүү судалгаа нь Удирдлагын Сургалт хэр үр дүнтэй байсныг тодорхойлох зорилготой ба таны үнэлгээ нь байгууллагын багийн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааны тайланд тусгагдан үлдэх юм.

Та дараах асуултуудад  1-ээс 5 хүртэлх оноогоор үнэлгээ өгнө үү.

Нийт сэтгэл ханамж: Та авсан сургалтанд хэр сэтгэл хангалуун байна уу
Үр дүнтэй байдал: Сургалт танд менежерийн ур чадварт дэмжих мэдлэг, арга замуудыг өгсөн үү?
Харилцан ойлголцол: Зөвлөгчийн таныг сонсох, ойлгох чадварыг та хэрхэн үнэлэх вэ?
Зорилгоо тодорхой болгох: Зөвлөгөөний үеэр таны зорилгыг тодорхой ойлгож, шийдвэрлэсэн гэж та дүгнэх үү?
Ахиц дэвшил, сайжруулалт: Зөвлөгөөний үр дүнд та эерэг өөрчлөлт, сайжруулалтыг хэр зэрэг мэдэрсэн бэ?
Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа: Өгөгдсөн зөвлөгөөний тоо таны хэрэгцээнд тохирсон гэж та бодож байсан уу?
Зөвлөмж: Та ижил төстэй тусламж хүсч буй бусад хүмүүст зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг санал болгох уу?
Зөвлөмж: Та ижил төстэй тусламж хүсч буй бусад хүмүүст зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг санал болгох уу?

Баярлалаа, танд аз жаргал хүсье!

bottom of page