top of page
"Амар Тайван Байх нь" сургалтын дараах үнэлээ/ сэтгэгдэл
1. Та оролцсон сургалтуудыг сонгоно уу.
I Сургалт дах сэтгэл ханамжаа үнэлнэ үү.
Баталгаажуулах ярилцлага дах сэтгэл ханамжаа үнэлнэ үү.
Та энэхүү сургалтыг бусдад санал болгох уу?

Татаж авах