top of page
year end sale (5).png
70603783_376848789932873_1327227778742878208_n 2.png

₮ 120.000

3 хэрэглэгдэхүүнийг 40% хямдралтай сонгоод Individual Багц-ыг бэлгэнд аваарай.

3.png

₮ 84.000

Premium Багцыг 70% хямдралтай аваад Хүүхэд хүмүүжил, Хосын харилцаа цахим номнуудыг бэлгэнд аваарай.

Screen Shot 2023-12-24 at 4.55.57 PM.png

₮ 42.000

30 жилийн төлөвлөгөөг аваад Жилийн Төлөвлөгөө цахим тэмдэглэлийг бэлгэнд аваарай.

Untitled design (3).png

₮ 56.000

2 цахим ном, 2 тэмдэглэлийг 50% хямдралтай аваад Individual Багцыг бэлгэнд аваарай. 

334050025_506743311537098_6711418991536147672_n.jpg

Сэтгэл судлаач Ц.Дэлгэрмэнд

Готтман Хосын Харилцааны Сертификат, Бэлбин Багийн Дүрийн Сургагч, 11 жилийн турш 3,500 удаагийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн ба нийт 8,000 цагийн сургалтыг байгууллагуудад зориулан явуулсан.

Сэтгэл судлал, Гэр бүл судлал' 2012

Миннесотагийн Их Сургууль,

Нийт үйлчилгээ