Хүчирхийлэгчийг үйлдлээр нь хэрхэн таньж мэдэх вэ?


Хүчирхийлэл нь ихэвчлэн хаалттай орчинд хоёулхнаа байгаа үед явагддаг. Хаалттай орчинд ч бай, олон нийтийн дунд ч бай хүчирхийлэгчийн үйлдлийг ажиглан анзаарч, өөрийгөө сэтгэл санааны болон бие физиологийн хувьд хамгаалах, гэмтэл бэртлээс сэргийлэх хэрэгтэй. Харин хүч хэрэглэгч нь өөрийн үйлдлийг зөвхөн өөрөө зогсоох ёстой гэдгийг ойлгох нь насан туршдаа хүч хэрэглэн, бусдыг хохироохоос сэргийлнэ.Хүчирхийлэгчийн хийдэг үйлдлүүд:

  • Хүч хэрэглэх нь харилцааны үндсэн загвар болсон.

  • Айлгах, сүрдүүлэх гэж оролдох. Гэр бүл, хайртай хүмүүст нь муу зүйл болно гэсэн агуулгаар сүрдүүлэх.

  • Хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг бусдад муулж ярих, муу хүн болгох.

  • Хэрвээ чи ингэсэн бол, би ингэхгүй байсан гэж барьцаалах.

  • Бусдаас өөрийг нь ойлгохыг хүсэх.

  • Эргэн тойрны хүмүүстээ болсон явдлын талаар худлаа ярих, өөрийн түүхэндээ итгүүлэх.

  • Өөрийн хийсэн үйлдлийг буруу байсан гэж огт хүлээн зөвшөөрөхгүй байх. Өөрийн хийсэн зүйлдээ харамсахгүй, өөрийгөө буруутгахгүй байх. Харин эсрэгээрээ болсон үйл явдлаас үүдэн өөрт нь ирсэн хүнд хэцүү зүйлсэд анхаарал хандуулах.

  • Хүчирхийлэлд өртсөн хүнд уурлах боломж өгөхгүй байх,