top of page

Хичээлийн танилцуулга

Хүний хөгжлийн сэтгэл судлаач Диана Баумринд 1960 онд хүүхдийн гаргаж буй үйлдэл нь хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлж буй хүмүүжлийн загвартай шууд холбоотой гэдгийг олж тогтоожээ. Түүний онол нь хүүхэд хүмүүжлийн арга ухаанд томоохон байр суурь эзэлдэг юм.

 

Хэнд зориулсан бэ?

  • 18 хүртэл насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд

 

Хичээлийн агуулга

  •  

    Эцэг эхчүүдийн хүүхдээ хүмүүжүүлдэг 4 үндсэн загвар

  • Хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

  • 2 чухал хэмжигдэхүүн

 

Хичээлийн онцлог

Хичээл нь видео хэлбэрээр танд хүрнэ. Та сургалтаа үзэхийн тулд доор худалдан авах руу орж хичээлээ худалдан авч нэвтрэх кодыг хүлээж авах хэрэгтэй. Та хүлээн авсан кодоороо тухайн сар дуустал хэдэн ч удаа үзэх боломжтой. Өөртөө цаг гарган, чимээгүй орчин хичээлээ үзэн, хэрэгтэй зүйлээ бичиж тэмдэглэж авахыг хүсье. Мөн хичээлтэй холбоотой сэтгэгдлээ үлдээвэл маш их баярлах болно.

Хүүхэд хүмүүжлийн 4 загвар

₮28,000.00Price
  • Манай хичээлд бүртгүүлэн төлбөрөө шилжүүлсний дараа таны имэйл хаягаар хичээл үзэх холбоос болон КОД-ыг илгээх болно. Хэдийгээр манай хичээл цахим боловч бүртгэл дээр өөрийн хаягаа оруулах шаардлагатай байдаг. Иймээс бүртгэлд шаардлагатай асуултанд бүрэн хариулан, төлбөрөө шилжүүлэхдаа утасны дугаар эсвэл имэйл хаягаа оруулна уу. 

bottom of page