top of page

ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРТ

Дагаж мөрдөхөд хялбар, үр дүн нь бодитоор гарах видео хичээлүүд

Шинжлэх ухаанч мэдээлэл

Орчин үеийн тархи судлал, үйлдлийн өөрчлөлт, сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаарх хамгийн сүүлийн үеийн судалгааны дүгнэлт, онолын тайлбаруудад суурилсан итгэлтэй мэдээллийг авах болно.

2.png
5.png

Бодитоор ашиглах арга замууд

Монгол хосуудад тулгардаг бодит жишээнүүд, бодит шийдлүүдийг санал болгоно. 10 жилийн зөвлөгөөний туршлагад суурилсан зөвлөмжүүдийг хүргэх болно.

Технологит
суурилсан

Өөрийн цаг хугацаа, хувийн орон зайнд тохируулан гэр бүлийн мэдлэг авах боломжийг технологийн хувьд бүрэн бүрдлүүлнэ.

Mobile Phone

INDIVIDUAL БАГЦ

₮64.000

FAMILY БАГЦ

₮114.000

PREMIUM БАГЦ

₮280.000

Төлөвлөгөө гаргах нь

Ажлаас халшрах өвчлөл

Нойрны өр

Сэтгэл гутралаас гарах нь

Аливааг зорих зориг

ХИЧЭЭЛ ТУС БҮРЭЭР ҮЗЭХ БОЛОМЖТОЙ

БИДЭНД ИРСЭН СЭТГЭГДЛЭЭС...

bottom of page