top of page
Сургалтын үнэлгээ/ дүгнэлт

Энэхүү судалгаа нь Удирдлагын Сургалт хэр үр дүнтэй байсныг тодорхойлох зорилготой ба таны үнэлгээ нь байгууллагын багийн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааны тайланд тусгагдан үлдэх юм.

Та дараах асуултуудад  1-ээс 5 хүртэлх оноогоор үнэлгээ өгнө үү.

Нийт сэтгэл ханамж: Та авсан сургалтанд хэр сэтгэл хангалуун байна уу
Үр дүнтэй байдал: Сургалт танд менежерийн ур чадварт дэмжих мэдлэг, арга замуудыг өгсөн үү?
Материал мэдээлэл: Сургалтнаас авсан материал хэрэглэгдэхүүнийг та цаашдаа ашиглах уу?
Зорилгод нийцсэн эсэх: Сургалт таны зорилгод нийцэж, тодорхой асуудлыг шийдвэрлэсэн гэж та дүгнэх үү?
Ахиц дэвшил, сайжруулалт: Сургалтын үр дүнд та эерэг өөрчлөлт, сайжруулалтыг хэр зэрэг мэдэрсэн бэ?
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: Өгөгдсөн сургалтын хугацаа таны хэрэгцээ шаардлаганд тохирсон гэж та бодож байсан уу?
Санал болгох: Та ижил төстэй тусламж хэрэгтэй хүмүүст сургалтын үйлчилгээг санал болгох уу?
Мэдээлэл өгөх: Сургагч багш таны асуултанд хангалттай хариулсан гэж бодож байна уу?

Баярлалаа, танд аз жаргал хүсье!

bottom of page