top of page
Earth colors boho tablet mockup wood shapes.png

30% OFF

ЦАХИМ
НОМНУУД

ad4c4662d06.png

₮20,000

Төлөвлөгөө гаргах нь тархины хувьд том зураглал гаргах, жижиг ажлуудыг хуваарилах ихээхэн ач холбогдолтой үйл явдал болдог. Хэдийгээр хүний тархи үргэлж төсөөлөл үүсгж байгаа боловч он солигдох мөч хамгийн ач холбогдолтой байдаг.

ad4c4662d06 (1).png

₮20,000

80 төрлийн сэтгэлийн хөдөлгөөний нэг нь айдас бөгөөд хүний амьдралын томоохон шийдвэрүүд гаргах, зан чанарын тодорхойлох, амжилттай байх эсэхэд чухал нөлөөтэй. Айдсаасаа айх бус, удирдаж сурах нь чухал юм. Тэмдэглэл бичих даалгаврууд нь өөртэйгөө танилцах боломж олгодог. Өөрийн хариултуудыг хадгалж үлдэн, өөрчлөгдөж буй бодол үйлдлүүдээ хянах боломжтой байдаг.

Untitled design (13)_edited.jpg

50% OFF

ВИДЕО ХИЧЭЭЛИЙН БАГЦ

₮32,000

2.png

Өөрийгөө ойлгоход чиглэсэн багц нь нийт 8 хичээлээс бүрдэх ба 3 сар хичээлүүдээ үзэх эрхтэй байдаг.

₮57,000

1.png

Хосын харилцаа, хүүхэд хүмүүжлийн цогц ойлголт өгөх багц нь нийт 10 хичээлээс бүрдэх ба 6 сар хичээлүүдээ үзэх эрхтэй байдаг.

₮140,000

3.png

Сэтгэл судлалын талаар арвин мэдлэг авах боломжтой багц нь нийт 26 хичээлээс бүрдэх ба 12 сар хичээлүүдээ үзэх эрхтэй байдаг.

bottom of page