top of page
Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний үнэлгээ дүгнэлт

Энэхүү судалгаа нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ хэр үр дүнтэй байсныг тодорхойлох зорилготой ба таны үнэлгээ нь байгууллагын багийн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааны тайланд тусгагдан үлдэнэ. 

Анхааруулга: Сэтгэл зүйн зөвлөгөөн дах ярилцлага нь зөвхөн сэтгэл судлаачид үлдэх ба мэдээллийн нууцлалтай хадгалагдана.

Та дараах асуултуудад  1-ээс 5 хүртэлх оноогоор үнэлгээ өгнө үү.

Нийт сэтгэл ханамж: та авсан зөвлөгөөний үйлчилгээнд хэр сэтгэл хангалуун байна вэ?
Үр дүнтэй байдал: Зөвлөгөө нь таны санаа зовоосон асуудлуудыг шийдвэрлэх эсвэл зорилгодоо хүрэхэд хэр тусалсан гэж та бодож байна вэ?
Харилцан ойлголцол: Зөвлөгчийн таныг сонсох, ойлгох чадварыг та хэрхэн үнэлэх вэ?
Зорилгоо тодорхой болгох: Зөвлөгөөний үеэр таны зорилгыг тодорхой ойлгож, шийдвэрлэсэн гэж та дүгнэх үү?
А