top of page

Түгшүүрийн Тэмдэглэл

journal.png
journal (1).png

Айдсаа удирдах

80 төрлийн сэтгэлийн хөдөлгөөний нэг нь айдас бөгөөд хүний амьдралын томоохон шийдвэрүүд гаргах, зан чанарын тодорхойлох, амжилттай байх эсэхэд чухал нөлөөтэй. Айдсаасаа айх бус, удирдаж сурах нь чухал юм.

40 хуудастай

Өнгө загварын хувьд таны сэтгэлд таарах, тайван байдлыг бүрдүүлсэн 40 хуудас тэмдэглэл бичих дэвтэр.

Дижитал хэлбэр: ₮28.000

Имэйл хаягаараа хүлээж аваад, өнгөртөөр хэвлээд ашиглаж болно.

Тэмдэглэл бичих

Тэмдэглэл бичих даалгаврууд нь өөртэйгөө танилцах боломж олгодог. Өөрийн хариултуудыг хадгалж үлдэн, өөрчлөгдөж буй бодол үйлдлүүдээ хянах боломжтой байдаг.

Аргачлал, тайлбаруууд

Тархины талаар энгийн ойлгомжтой тайлбаруудаас гадна, айдастайгаа танилцах, удирдах олон төрлийн арга замууудыг заана.

Хэвлэмэл хэлбэр: ₮32.000

Монгол шуудангаар илгээнэ.

Бүртгэл

Та төлбөрийг Хаан Банк 5170002187 (Дэлгэрмэнд) дансанд шилжүүлснээр ebook-ийг таны имэйл хаягаар илгээх болно. Утга дээр өөрийн утасны дугаар эсвэл имэйл хаягийг бичнэ.

Сонгоно уу

Хаан Банк 5170002187 (Дэлгэрмэнд)

Утга дээр өөрийн утасны дугаар эсвэл имэйл хаягийг бичнэ.

bottom of page