top of page

Хичээлийн бүртгэл
1= ₮28.000

Хичээийн нэрсийг сонгоно уу.
Нийт сонгосон хичээлийн тоо
Хичээлийн бүртгэл амжилттай хийгдлээ. Таны имэйл хаягаар хичээлийн кодыг илгээх болно.

Шилжүүлэг хийх дансны дугаар: 5170002187 (Дэлгэрмэнд)
Утга дээр өөрийн утасны дугаар эсвэл имэйл хаягаа бичнэ.
bottom of page