top of page

Суралцагчидын түүхүүд

Woman

Хосын харилцааны хичээл бол маш хэрэгтэй.

Avatar 111

Зарим төрлийн иймэрхүү хичээл хэтэрхий онол яриад наалдацгүй байдаг бол, танай багш маш энгийн ойлгомжтой ярьдаг. Жишээнүүд нь үнэхжэр хэрэгжүүлж болохоор. Ялангуяа хосын харилцааны хичээлүүдийг нь заавал сонсох хэрэгтэй.

Avatar 108

...120@gmail

Богино хугацаанд хэрэгтэй мэдээллийг чанартай хүргэдэг мэдээлэл нь цэгцтэй байдаг.

Avatar 93